PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA

 

Asmens duomenų valdytojas, kaip apibrėžta ES bendrojoje duomenų apsaugos reglamente (GDPR) ir taikytinos teisės akto kodekse, reglamentuojančiame asmens duomenų apsaugą, yra:

VERA GECEVIČIENĖ

INDIVIDUALIOS VEIKLOS NR. 728958 (elektroninė parduotuvė www.gievera.lt)

Vytauto g. 96, 

00132, Palanga, Lietuva

Tel: +370 699 67832

VERA GECEVIČIENĖ INDIVIDUALIOS VEIKLOS NR. 728958, www.gievera.lt portalo valdytojas yra įsipareigojęs saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dedamos visos pastangos, kad atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenų rinkimas

Asmens duomenys gaunami šiais būdais:

 • Naudotojas informaciją apie save pateikia pats.
 • Duomenys, susiję su naudotoju, generuojami automatiškai, naudotojui naudojantis elektroninės parduotuvės www.gievera.lt svetaine.
 • Asmeniškai komunikuojant su klientu.
 • Kai yra komunikuojama su klientu elektroniniu paštu.
 • Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

Kokio tipo informaciją mes renkame?

Paslaugų tiekimo tikslais, elektroninė parduotuvė www.gievera.lt renka, apdoroja ir saugo šiuos duomenis:

 • Vardas ir pavardė,
 • Adresas ir vietovė,
 • Elektroninio pašto adresas,
 • Vartotojo vardas,
 • Telefono numeris,
 • Kiti duomenys, kuriuos vartotojas savanoriškai įvedė į www.gievera.lt tinklapį.
 • Tekstinės rinkmenos „slapukai“.

Norint apdoroti užsakymą ir bendrauti su jumis, reikia pateikti kontaktinę informaciją, kurią pateikiate mums vykdant ar pateikdami užsakymą / užklausą / registraciją. Jei nenurodysite mums pirmiau minėtos kontaktinės informacijos, negalėsime apdoroti jūsų užsakymo. www.gievera.lt neatsako už duomenų, kuriuos įvedate kaip mūsų svetainės naudotoją, tikslumą.

Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslas

Pirkimas internetinėje parduotuvėje:

Jūsų užsakymui apdoroti naudojame asmeninę informaciją. Mes naudojame duomenis išrašyti sąskaitą ir apdoroti pristatymą. Mes nenaudosime įvestos informacijos be jūsų sutikimo ateityje.

Vartotojo paskyra:

Naudotojo paskyroje saugome asmeninę informaciją, kuriai gavome išankstinį naudotojų sutikimą. Asmeninius duomenis vartotojai gali keisti ir ištrinti bet kuriuo metu.

E-mail:

Mes naudojame asmeninę informaciją el. pašto adresui apdoroti. Mes nenaudosime įvestos informacijos be jūsų sutikimo ateityje.

Asmens duomenų mainai

Mes atskleidžiame asmeninę informaciją teisėsaugos institucijoms ir kitoms vyriausybinėms agentūroms, kaip to reikalauja įstatymas, arba būtinos nusikalstamų veikų ir sukčiavimo prevencijai, atskleidimui ar patraukimui už juos.

Mes įsipareigojame jokiu būdu neatskleisti jūsų informacijos neteisėtiems asmenims ar kitiems asmenims reklamos tikslais.

Jūsų teisės

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) nuostatas turite šias teises:

 • Jei norite, galite užpildyti ar pataisyti savo asmens duomenis, jei jie yra neišsamūs arba neteisingi.
 • Jei norite, galite ištrinti asmeninę informaciją, ypač jei ji nebereikalinga tiems tikslams, kuriems ji buvo surinkta, nesvarbu, ar ji buvo tvarkoma neteisėtai, ar tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, jūs atšaukėte sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo juos tvarkyti.
 • Jei norite, galite apriboti jūsų asmeninės informacijos apdorojimą, ypač jei ginčijate jų tikslumą (tuo laikotarpiu, kuris leidžia mums patikrinti jūsų asmeninės informacijos tikslumą); jei tvarkymas yra neteisėtas, jūs nepritariate asmens duomenų ištrynimui; jei pasibaigė duomenų saugojimo terminas, jums reikia jų vykdyti teisinius reikalavimus.

Pranešimo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu. Naudodamiesi visomis savo teisėmis arba norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės elektroninio pašto adresu: klientams@gievera.lt. Jūsų paraiška bus svarstoma ir atsakyta pagal GDPR.

Duomenų apdorojimas tiesioginės rinkodaros tikslais

 • Elektroninė parduotuvė www.gievera.lt, turėdama aiškius naudotojo sutikimus, turi teisę naudotojui siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute. Turime teisėtą interesą naudoti jūsų duomenis rinkodaros tikslais. Mes tvarkome šiuos duomenis savo pačių ir trečiųjų šalių rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, pašto adresas, gimimo metai. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti elektroninei parduotuvei www.gievera.lt duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais informuojant apie tai el. paštu klientams@gievera.lt arba telefonu +370 699 67832.
 • Mes taip pat turime teisę išsaugoti minėtus asmens duomenis laikydamiesi teisinių reikalavimų savo pačių ir trečiųjų šalių rinkodaros tikslams. Tikslas yra siųsti jums reklamą, pagrįstą tik jūsų faktiniais ar numanomais interesai, ir nesiūlyti jums nenaudingos reklamos. Saugomi duomenys neperduodami tretiesiems asmenims. Be to, pseudonimizuoti / anonimizuoti jūsų asmeniniai duomenys, surinkti siekiant naudoti pseudonimizuotus / anonimizuotus duomenis savo rinkodaros tikslams, taip pat trečiųjų šalių (reklamuotojų) rinkodaros tikslams. Pseudonimizuotus / anonimizuotus duomenis taip pat galima naudoti individualiai tinkle, taip reklamą gali kontroliuoti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai ir (arba) agentūros. Asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

 Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Jei mes turime aiškų sutikimą dėl konkretaus tikslo, duomenų saugojimo laikotarpis yra: iki atšaukimo.

Teisinis tvarkymas nuo GDPR 6b straipsnio - tvarkymas yra būtinas sutarties įgyvendinimui (saugojimo laikotarpis - 10 metų) arba priemonių įgyvendinimui asmens prašymu iki sutarties sudarymo (saugojimo laikotarpis: 5 metai).

Privatumo politikos pakeitimai

 • Mes periodiškai galime keisti šią Privatumo politiką, kad ji tinkamai atspindėtų kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.
 • Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

Informacija apie elektroninių slapukų naudojimą

Pagrindinė informacija

Mes naudojame slapukus savo elektroniniame puslapyje. Slapukai yra mažos rinkmenos, įkeltos naršyklių, tokių kaip Firefox, Chrome ar Internet Explorer, į jūsų kompiuterį, kol naršote elektroninėje svetainėje.

Laikantis, informacinių technologijų komisijos, rekomendacijų, mes įdiegėme perspėjimą apie slapukų naudojimą mūsų tinklapyje.

Kas yra internetiniai slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie transformuojasi į vartotojo kompiuterį, tuo tarpu, kai lankomasi internetiniame tinklapyje ir įprastai susidaro iš:

 • pavadinimas to serverio, iš kurio buvo išsiųstas;
 • Slapuko gyvenimo trukmės;
 • vertės – įprastai atsitiktinai sugeneruoto unikalaus numerio.

Slapukai patys iš savęs nėra kenksmingi, jie nesulaiko virusų, ar kitų kenkėjiškų programų. Bet jei jie yra skaitomi iš serverio ir internetinės naršyklės, tai gali būti net gi naudinga, sukuriant labiau draugišką elektroninę svetainę, pavyzdžiui, primenant jums apie buvusį pirkinį ar vartotojo paskyros duomenis. Tik serveris, kuris atsiuntė slapuką, gali jį skaityti ir naudoti. Patikimuose tinklapiuose, slapukai gali praturtinti patirtį. Slapukai gali būti saugomi skirtingą laikotarpį, tik naršymo sesijos metu arba daug ilgiau.

Slapukų naudojimas

Mes naudojame žemiau esančius slapukus:

 • Grupė 1: Jie yra raktiniai ir be jų puslapis veikia ne taip gerai, kaip turėtų veikti. Jie pradeda veikti, kai pradedate naršyti tinklapyje ar pradedate bendrauti.  Mums jūsų sutikimo nereikia, kad naudotume slapukus.
 • Grupė 2: Analizuojantys slapukai, kurie renka informaciją, kaip lankytojas naudojasi tinklapiu ir naudojame šią informaciją, kad padidintume tinklapio našumą.
 • Grupė 3: Marketinginiai slapukai. Šie slapukai siunčia tik tą turinį, kuris yra aktualus tik jums.

 

Privatumo taisyklių redagavimo data 2021 m. vasario 21 d.

Paieška

Į krepšelį pridėjote:
Apskaičiuoti:
Iš viso:
Suma:
> Užbaikite apsipirkimą < 
Apmokėti
Pridėjote prie patinkančių:
Excl. postage 
Jums patinkantys